Drömbjörnens Candy Bounty, "Lennon" har flyttat till Sofia m. familj i Kil