Drömbjörnens Candy Polly har flytta till Ingrid m. familj i Tromsö, Norge