Drömbjörnens Candy Geisha har flyttat till fodervärden Leroy Georgii i Kil