Lila tik, har flyttat till Nina med familj i Norge.