Drömbjörnens Cinamon, "Mira" har flyttat till Kerstin i Karlstad